Hoorn zonder Fluitschip is als ...

De stichting ‘t Hoornse Fluitschip bestaat al sinds 15 maart 1985 en maakt zich sterk om het Fluitschip terug te brengen op Hoornse bodem. Onze stichting streeft naar het bouwen van een replica van een Fluitschip, dat op het droge staat en daar tentoongesteld gaat worden.

Het op deze wijze tentoonstellen van een Fluitschip biedt tal van mogelijkden en zal een unieke belevenis zijn voor jong en oud. Is het niet bijzonder voor Hoorn om straks een replica te hebben, wat er eigenlijk al lang had moeten zijn, om daarmee onze stad zeer zeker op de kaart te zetten, in binnen en buitenland.

Lof "Op de wyt vermaerde Zeestadt Hoorn"

De zuider-triton heeft tot zijn trompet gekoren

De hoofdstad van zijn zee, de uitgelezen Horen,

Gezegend en gepropt , in een bedauwde lucht,

Met ooft en korenaar en welige akker vrucht.

Dees boezem helden teelt en macht van oorlogschepen

en vloten, die den oegst des aardbooms binnenslepen,

of wijder voeren dan d’ onendige oceaan.


Joost van den Vondel

Wij hebben uw steun hard nodig
Voor het realiseren van dit doel hebben wij uw steun hard nodig. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed steunt onze stichting. Wij hopen ook op uw steun te mogen rekenen.
| Disclaimer